ÚDRŽBA ZELENĚ V TRANSFORMOVNÁCH

ÚDRŽBA ZELENĚ V TRANSFORMOVNÁCH

Celý systém je připraven pro správné zobrazení ve všech typech prohlížečů a je navržen pro všechny druhy počítačů a mobilních zařízení.

Struktura stylů CSS3 je sestavena dle novýh pravidel sémantiky pro HTML5, díky tomu bude design stránek automaticky přizpůsoben typu mobilního zařízení, velikosti obrazovky v bodech a bude také reagovat na otočení přístroje.